(1)
Jefimova, N. Arst-Residentide väljaränne. Mis on Kolme Aastaga Muutunud?. EA 1.