(1)
Sildver, K.; Veerus, P.; Lang, K. Sünnikaalukõverad Eestis Ja sünnikaalu Mõjutavad Tegurid: Registripõhine Uuring. EA 2015.