(1)
Irs, A. PCSK9 Monokloonsed Antikehad d├╝slipideemia Raviks: Evolokumab Ja Alirokumab. EA 1.