(1)
Eesti Arst, A. Lisa 3. Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi V Kongress. EA 1.