(1)
Innos, K.; Aareleid, T. Eakate vähielulemus Eestis 2005–2009. EA 2015.