(1)
Kõrv, J.; Heinsoo, M.; Kreis, A.; Kullamaa, S.; Liigant, A.; Õunapuu, A. Kliinilise järelauditi „Insuldiravi Põhjendatus Ja Kvaliteet Eesti haiglates“ Kokkuvõte. EA 1.