(1)
Lass, J.; Tamme, K.; Irs, A. Ravimite Annustamine äärmise Rasvumusega Patsiendile –haigusjuhu Kirjeldus. EA 1.