(1)
Anderson, K.; Pärt, M.; Kals, M.; Haldre, S.; Vija, M.; Braschinsky, M. Migreeniga Inimeste Elukvaliteet Ning Selle Hindamine. EA 2016.