(1)
Järvelaid, M. Meenutades Professor Emil Kraepelini. EA 2016.