(1)
Lohur, L.; Pärna, K. Arstide Suitsetamine, Sellealased Hinnangud Ja tähelepanu pööramine Patsientide Suitsetamisele. EA 2016.