(1)
Lätt, K. Eestis on Valminud Uus 2. Tüüpi Diabeedi Ravijuhend. EA 2016.