(1)
Innos, K.; Aareleid, T. Vähielulemuse Suurenemine Eestis Aastatel 2010–2014 jätkus. EA 2016.