(1)
Sipria, A.; Kirsimägi, Ülle; Popov, A.; Veber, A. Taaselustamine haiglaväliselt Tekkinud südame äkksurmast. Tulemused Eestis Aastatel 1999–2013. EA 2016.