(1)
Kiisk, K.; Nõmm, K.; Lotman, E.-M.; Talving, P.; Starkopf, J. Vereseerumi Troponiini määramine Erakorralises Meditsiinis. EA 2016.