(1)
Paiste, S.; Vorobjova, T.; Kalling, K.; Uibo, R. Meditsiiniline Immunoloogia Eestis. Arengutendentse Ja Saavutusi Kuni 1980. Aastateni. EA 2016.