(1)
Puis, L.; Keis, A. Meditsiinilisest Veast Teatamine Patsiendile. EA 2016.