(1)
Filippov, M. Andres Kotsar: Teadustöö Tegemist Tuleb Haiglas Soodustada. EA 2016.