(1)
Uusküla, M.; Kurvits, K.; Laius, O. Ravimitega Seotud Riskide vähendamise Meetmed. EA 2016.