(1)
Paasma, R.; Starkopf, J. Eesti Haigekassa Auditi „Sepsise Ravi kvaliteet“ Kokkuvõte. EA 2017.