(1)
Külmäsu, A. Insomniast Ja Selle Ravivõimalusest Meditatiivsete Meetoditega. EA 2017.