(1)
TÜ traumatoloogia ja ortopeedia kliinik, A. M. In Memoriam Emeriitdotsent Jaan-Heljut Seeder. EA 2017.