(1)
Filippov, M. Valmis Kopsu- Ja kopsuvälise Tuberkuloosi käsitluse Ravijuhend. EA 2017.