(1)
Asser, T. In Memoriam Dr Helene Rüpp. EA 2017.