(1)
Koroljov, O.; Rogozina, J.; Smirnova, N.; Koroljov, A. Peavalu pärast Neuraksiaalset Blokaadi: Esinemissagedus Ning Võimalikud Põhjused Põhja-Eesti Regionaalhaigla Patsientidel. Prospektiivne läbilõikeuuring. EA 2017.