(1)
Kurvits, K.; Uusk├╝la, M.; Laius, O. Valproehappe Kasutamine Fertiilses Eas Naistel. EA 2017.