(1)
Lett, M. M. Nüüdisaegsed psühhotroopsed Ained Ning Nende Mõju Hingamisfunktsioonile. EA 2017.