(1)
Lilles, E. Raport: Onkoloogilises Ravis on Piiratud Ressurssidega Saavutatud häid Tulemusi. EA 2017.