(1)
Kööp, A.-L. Tallinna Keskhaigla Arstid Vabadussõjas. EA 2017.