(1)
Haldre, K. Günekoloogia. Viljakuse säilitamise Võimalused Fertiilses Eas Naistel. EA 2018.