(1)
Tartu Ülikoolist, K. In Memoriam Emeriitdotsent Jüri Samarütel. EA 2018.