(1)
Kruus, M.; Nõmper, A. Meditsiiniõiguslik Tagasivaade 2017. Aastale − Vaktsineerimist Soodustavad Meetmed. EA 2018.