(1)
Starkopf, J.; Talving, P.; Siigur, U.; Peedu, A.; Luts, K.; Asser, T. Aastaks 2025 Eestile üks Põhja- Ja Lõunalinnakuga ülikoolihaigla. EA 2018.