(1)
Sipria, A. Erakorralise Meditsiini Arstide väljaõpe Eestis. EA 2018.