(1)
Thomson, S.; Evetovits, T.; Cylus, J. Kaitse Suurte Ravikulude Eest Tšehhis, Eestis Ja Lätis: Kolm Kõrge Sissetulekutasemega Riiki – Kolm Erinevat Kogemust. EA 2018.