(1)
Oona, M.; Serbak, R.; Kõiva, K. Autismispektri häire nüüdisaegne käsitlus. EA 2018.