(1)
Maksin, D. Emakamüoomi Embolisatsioon Fertiilses Eas Naisel. EA 2018.