(1)
Sults, M. Privaatsusõigus Hoolekande- Ja Tervishoiuasutustes. Õiguskantsleri kontrollkäikudel Tuvastatud Probleemid. EA 2018.