(1)
Naidenkova, A.; Vanakesa, G.; Põder, P. Adventiitsia tsüstiline Haigus. EA 2018.