(1)
Mauring, L.; Brémond-Gignac, D. Keratiidi-ihtüoosi-Kurtuse sündroomi (KID) Keratiidi Uus Ravivõimalus – Haigusjuhu Kirjeldus. EA 2018.