(1)
Hermann, K. Arstiteaduskonna aastapäev. EA 2018.