(1)
Raukas, M.; Zilmer, K. HIV-Infektsiooni Ravi Arengust Eesti Esimese Patsiendi näitel. EA 2018.