(1)
Volke, V. Eesti Arstide Liit Ostab ligipääsu Suurele täienduskoolituse Veebikeskkonnale. EA 2018.