(1)
Kulikov, J. Maksa Alveolaarne Ehhinokokoos. EA 2018.