(1)
toimetus, E. A. Ajakirja Eesti Arst Retsensendid 2018. Aastal. EA 2019.