(1)
Lilles, E. Kuulo Kutsar: Epidemioloogias on vältimatu Nakkushaiguste Puhanguteks Ja Epideemiateks Valmisolek. EA 2019.