(1)
Purde, M. Pahaloomuliste Kasvajate Epidemioloogia Tekkest Eestis. EA 2019.