(1)
Ottep, K.; Laanpere, M.; Ringmets, I. Rasestumisvastaste Meetodite Kasutamine 16–44aastaste Naiste Hulgas Eestis: Levimus, Sotsiaalmajanduslikud Ja Tervishoiuteenustega Seotud Võimalikud barjäärid. EA 2019.