(1)
Väli, T. 20 Aastat Maksasiirdamist Eestis. EA 2019.