(1)
Ivask, O.; Lutter, R.; Voog-Oras, Ülle. Temporomandibulaarliigese Kirurgilise Ravi Võimalused. EA 2019.