(1)
Kõrv, J. Insuldiüksused – Kellele Ja Miks?. EA 2019.